www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wspólny Sylwester?

Mieszka?ców Wroc?awia czeka niez?e show! Doda i Steczkowska b?d? tam razem! Pogryz? si? czy pobij??


Zagorza?e rywalki urz?dzaj?ce sobie publiczne pyskówki sp?dz? najwa?niejszy wieczór w ca?ym roku, Noc Sylwestrow? we Wroc?awiu ….

„Pami?taj?c scenariusz k?ótni, jaki mia?a przed sob? Steczkowska podczas programu „Gwiazdy ta?cz? na lodzie”, zastanawiamy si?, na co tym razem namówi je re?yser imprezy. Je?li us?yszymy jakie? docinki Dody i „ci?te riposty” Justyny, nie b?dziemy mie? w?tpliwo?ci, ?e zosta?y wcze?niej napisane w re?yserce.” – podaje SE.

No có?, ostatnio czyta?y z kartek, mo?e teraz zdecyduj? si? na jazd? bez trzymanki …? Ju? nie mo?emy si? doczeka?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>