www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wróblewska z córk? czy … siostr??!

Patrz?c na te dwie pi?kne i m?ode kobiety trudno oprze? si? wra?eniu, ?e ??czy je siostrzana wi?? …

Jednak, Dorota Wróblewska (w czerwonej sukience) na premierze Orfeusza i Eurydyki, która mia?a miejsce w Teatrze Wielkim, nie przysz?a z siostr?, tylko z córk? …

Wróblewska_Dorota_córka

Zadziwiaj?ce i cudowne jest to, ?e tak dojrza?a dziewczyna, ma  ci?gle tak m?od? mam?. Oby wszystkie mamy i córki wygl?da?y podobnie …???


Wpisz komentarz

  1. 1 czerwca 2009 23:09

    Marjo:

    A to nie Dorota Wróblewska z matk??

Podobne posty:

/* */?>