www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wra?enia z wielb??dem?

Lesz mi?o wspomina urlop na Kanarach

„Najwi?cej wra?e? dostarczy? jednak Natalii przejazd na grzbiecie wielb??da. – Jak si? okaza?o, wielb??dy to niepokorne krzykacze. Wydaj? z siebie bardzo g?o?ne d?wi?ki! – wspomina piosenkarka i przyznaje, ?e nie lada trudno?? sprawi?o jej zsiadanie z wielkiego zwierzaka.

Trzeba pami?ta?, ?e najpierw obni?a si? przednia cz??? tu?owia, a potem dopiero reszta. To mo?e zaskoczy? niejednego je?d?ca – dodaje z u?miechem.

Poza mi?ym wspomnieniem wielb??da, nadmienimy, ?e urlop Lesz sp?dzi?a ze swoim ukochanym Svenem Martinem.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>