www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koszmar Steczkowskiej wraca?!

Zwyk?e spotkanie ze znajom? sta?o si? powodem kolejnej dyskusji na temat urody Justyny. Czy gwiazda to wytrzyma, czy … pójdzie do s?du?

Jeszcze par? lat temu Justyna prezentowa?a si? troch? odmienne z uwagi na do?? wyrazisty nosek, który zreszt? ?adnie skorygowa?a oddaj?c si? w r?ce specjalistów.

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna

Dlatego teraz prasa bulwarowa donosi, ?e kolorowe magazyny zw?szy?y powód do wy?miewania Steczkowskiej. Otó? gwiazda na spotkaniu ze znajom? siedz?c uchyli?a(zreszt? nie?wiadomie, a raczej samoczynnie) r?bka swoich po?ladków – zwyczajnie spodnie biodrówki w pozycji siedz?cej osun??y si? zbyt nisko ukazuj?c cz??? apetycznych kr?g?o?ci …

Steczkowska_Justyna

Teraz kolorowe magazyny rozpisuj? si?, ?e Justyna w ten sposób chcia?a odwróci? uwag? od swojego nosa, który jeszcze do niedawna by? obiektem dyskusji.

Steczkowska_Justyna


Je?li Steczkowska nie przejmie si? tym pewnie sprawa szybko ucichnie, ale gdyby j? to podenerwowa?o, mo?e si? sko?czy? na sali s?dowej, jak ostatnio, kiedy Steczkowska pozwa?a gazet? bulwarow? za opublikowanie bez zgody rozbieranych zdj??.


Wpisz komentarz

  1. 18 sierpnia 2009 20:10

    Agata:

    Steczkowska jest ca?a wstr?tna a? przykro na ni? patrze? i ?adne operacje dla tego ryja nie pomog?.

Podobne posty:

/* */?>