www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wpadka Beaty Tyszkiewicz!

Czy w tym wieku mog? si? zdarza? wpadki? Aktorka Beata Tyszkiewicz wiedzie prym …

Nie wszyscy jurorzy show TVN-u to profesjonali?ci znaj?cy si? na ta?cu zawodowym. Obok ostrej i srogiej „Czarnej Mamby” Iwony Pavlovi?, tancerza i choreografa Piotra Gali?skiego zasiada artysta muzyk Zbigniew Wodecki i aktorka Beata Tyszkiewicz.

Ta ostatnia s?ynie z miodowych wr?cz komentarzy dla uczestników programu. Zdarza?y si? jej nieraz s?owne wpadki, ale jedna z nich przebi?a dotychczasowe …

W dzisiejszym odcinku „Ta?ca z gwizdami” jurorka Beata Tyszkiewicz zagalopowa?a si? w jednym ze swoich komentarzy. Chc?c pochwali? zbiorowy uk?ad taneczny wykonany na koniec programu przez wszystkich uczestników, Tyszkiewicz z pretensj? stwierdzi?a, ?e gwiazdy ta?cz?ce w programie powinny by? zatrudnione w serialu „Tancerze” … gdzie s? Ci producenci, i czemu ich nie zatrudni??!

Na widowni zapad?a grobowa cisza. Bo by? mo?e uwaga Beaty Tyszkiewicz by?aby s?uszna, gdyby „Taniec z gwiazdami” by? emitowany przez stacj? TVP 2, czyli t?, która emituje „Tancerzy”, a nie jest ….

Dlatego podpowiadamy – producenci, serialu „Tancerze” którzy nie zatrudnili uczestników „Ta?ca z gwiazdami” s? w innej stacji …

Ca?e szcz??cie Piotr G?sowski, jak z marszu przeszed? do kolejnej kwestii. Có? taka to ju? ci??ka rola prowadz?cego.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>