www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wolszczak pi?knieje z miesi?ca na miesi?c!

Gra?yna to jedna z nielicznych aktorek, które posiad?y tajemnic? pi?kna kobiecego, nasilaj?cego si? z ka?d? mijaj?c? chwil? …

Wolszczak zaskakuje swoj? urod? nie od dzi?. Jednak w ostatnim czasie mo?na zauwa?y?, ?e Gra?yna wypi?knia?a dos?ownie z dnia na dzie?. Oczywi?cie wierzymy, ?e si?a jej urody kryje si? w mi?o?ci, jak? z pewno?ci? otacza Gra?yn?, jej ?yciowy partner Cezary Harasimowicz.

Wolszczak _Gra?yna_Harasimowicz_Cezary


Zobaczcie, jak Miłość sprawia, ?e kobieta pi?knieje …


Marzec 2008

Wolszczak_Gra?yna


Kwiecie? 2009

Wolszczak_Gra?yna


Maj 2009

Wolszczak_Gra?yna


Czerwiec 2009

Wolszczak_Gra?yna

A dla porównania, jak czas doskonale wp?ywa na urod? … wrzesie? 2006 …

Wolszczak_Gra?yna

Wolszczak_Gra?yna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>