www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wojna mi?dzy King? Rusin a Hann? Lis nadal trwa

Po trzech latach od skandalu zwi?zanym z dziennikarkami wydawa?o si?, ?e sprawa ju? przycich?a. Jednak Show twierdzi, ?e obie panie nadal za sob? nie przepadaj?.

Trudno si? dziwi? Kindze, ale Hania powinna raczej czu? wstyd, nie niech??. Obie panie unikaj? si? za wszelk? cen?. Organizatorzy wszelkich imprez zawsze zwracaj? uwag? na to, aby przypadkiem nie spotka?y si? one na salonach. Mog?oby wtedy doj?? do r?koczynów.

smoktunowicz1

Czy kiedykolwiek pogodz? si? z przesz?o?ci? i pójd? dalej? Czy nadal w gazetach czyta? b?dzie mo?na o s?ownych potyczkach mi?dzy nimi?

lis11


Wpisz komentarz

  1. 29 grudnia 2010 07:35

    [WATCH]: Lekcja polskiego KIM-ONA-JEST-15/26:

    […] Wojna mi?dzy King? Rusin a Hann? Lis nadal trwa | Plotki, ploty … […]

Podobne posty:

/* */?>