www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wojna fanów Dody i Rutowicz

Te? si? maj? o kogo bi? …

„W pi?tek o godzinie 15 zbieramy si? przed hal? programu. B?dziemy walczy? o to, by Jola wróci?a na lód
– zapewniaj? wielbiciele Joli.

A to istne bestie! Podczas ostatniego programu bezpardonowo zaatakowali Dod? papierem toaletowym.
Piosenkarce dosta?o si? za z?o?liwe komentarze wobec Rutowicz.Teraz b?dzie ciekawiej, bo do ataku ruszyli fani Dody. Ju? zapowiadaj? w?asn? demonstracj?.”
– podaje Super Express.

Jutrzejsze lodowe show „Gwiazdy ta?cz? na lodzie” mo?e by? wyj?tkowo gor?ce …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>