www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wojna aktorów na planie serialu KLAN!

Scenarzy?ci „Klanu” niech?tnie, ale jednak przyznaj?, ?e dwie tykaj?ce bomby – doktora Lubicza i jego ?on? – trzeba w ko?cu rozbroi?. Jak to zrobi?? Najpro?ciej rozwie?? serialowych ma??onków. Przynajmniej wtedy nie b?d? musieli gra? wspólnych ról – dzi?ki czemu wojna na planie zostanie zlikwidowana czytamy w tabloidzie.

To chyba jedyne s?uszne rozwi?zanie. Co wi?cej – scenarzy?ci licz?, w trakcie odgrywania rozwodowych w?tków i serialowych awantur, aktorzy b?d? mogli czerpa? si?? z prawdziwych emocji.

Czy dzi?ki tym metodom wszyscy b?d? szcz??liwi? A co na to fani serialu Klan, je?li jeszcze tacy istniej? …

Stockinger_Tomasz

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>