www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wojna aktorów na planie serialu KLAN!

Wieloletnia batalia serialowych ma??onków zako?czy si? rozwodem na szklanym ekranie. Agnieszka Kotulanka i Tomasz Stockinger pracuj? na planie serialu Klan ju? od 13 lat i ci?gle ze sob? walcz?.

A? trudno w to uwierzy?! Serialowy Doktor Lubicz i jego ?ona Krystyna, prywatnie si? nie znosz?! Ten fakt potwierdza tylko wyj?tkowe umiej?tno?ci aktorskie Kotulanki i Stockingera. Wedle doniesie? Super Expressu, to przyk?adne serialowe ma??e?stwo prywatnie skacze sobie ci?gle do oczu!

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>