www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wojewódzki wy?mia? Much??!

Kuba zadrwi? sobie z odchudzania Anki

Par? tygodni temu w porannym programie „Dzie? Dobry TVN” Anna Mucha przyzna?a, ?e schud?a i to znacznie schud?a. Prezentuj?c swój lu?ny pasek i smuk?e kszta?ty Mucha by?a wyra?nie zadowolona z efektów, jakie da?y jej ?wiczenia i w?a?ciwa dieta.

Niestety nie wszyscy ciesz? si? tak bardzo z powodu coraz bardziej powabnej figury Anny Muchy. I tak Kuba Wojewódzki, chyba bardzo cierpi z powodu wspania?ej metamorfozy swojej by?ej dziewczyny …

To by?a wiadomo??, która zelektryzowa?a wszystkie powa?ne media. Od TVN przez Pudelka po Gazet? Wyborcz?. Po odej?ciu Zbyszka Cybulskiego i Tadeusza ?omnickiego ponie?li?my kolejn? wielk? strat? na rynku sztuki aktorskiej. Uby?o nam 11 kilo aktorki Anny Muchy. Podobnie jak niegdy? „Utracona cze?? Katarzyny Blum”, utracona cz??? Anny M. na zawsze pozostanie w naszej pami?ci” (Polityka)

Tak oto Kubu? wy?mia? w swoim felietonie swoj? by??.

Czy?by tak bardzo dra?ni? go fakt, ?e Ania prezentuje si? coraz pi?kniej?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>