www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wojewódzki: Nie kupuj? samochodu dla szpanu!

Zdradza Kuba w wywiadzie dla „Exclusive”. Dziennikarz wyznaje, ?e auto s?u?y  mu tylko do przemieszczania si?. Nie zaprzecza temu, ?e lubi wygod? i luksus. Sta? go na to, wi?c mo?e sobie na du?o pozwoli?. Kuba zdradza tak?e tajemnic? …

dobrze zarabiaj?cych gwiazd polskiego showbiznesu. Mówi, ?e 90 tysi?cy z?otych miesi?cznie to niewiele w porównaniu do tego ile mo?na zarobi? w telewizji.

Wojewódzki_Kuba

Wojewódzki_Kuba

Sam pracuje za kilkakrotnie wi?ksz? kwot?. Mo?e po jego wyst?pieniu gwiazdy przestan? twierdzi?, ?e sumy na ich koncie s? niewiele wy?sze ni? ?rednia krajowa?

Wojewódzki_Kuba

Wojewódzki_Kuba


Wpisz komentarz

  1. 13 lipca 2009 09:24

    MaX:

    To ile zarabia Kuba, jak i czym je?dzi, nie wp?ywa na jego popularno??. Najlepiej to wida? na http://www.gieldagwiazd.pl Im wi?cej o danej gwie?dzie tym lepiej dla posiadaczy jej akcji. Jednak wysoko?? zarobków moim zdaniem jest zdecydowanie za du?a

Podobne posty:

/* */?>