www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wojewódzki ma s?abo?? do Much!

A zw?aszcza do jednej, która to dzi?ki jego protekcji otrzymuje propozycje od TVN.

Tak? relacj? sugeruje magazyn „?ycie na gor?co” ( SE ). Kuba, zdaniem autorów artyku?u wci?? ?yje pami?ci? ich zwi?zku i ma ogromn? s?abo?? do swojej by?ej. I dzi?ki temu zdoby?a najpierw rol? w „Teraz albo nigdy” a chodz? pog?oski, i? b?dzie ju? nied?ugo wspó?prowadz?c? „Miasta kobiet”.  Osobowo?ci? jak najbardziej Ania pasuje do dyskusyjnych show i przy jej ci?tym j?zyku mo?e by? dosy? ciekawie.

Wojewódzki_Kuba

Wci?? niestarzej?cy si? ( 46 l. ) Kuba Wojewódzki i ci?gle m?oda Anna Mucha ( 29 l.) to temat wielu plotek. A mo?e wypada po prostu powiedzie?, ?e stara Miłość nie rdzewieje!

Wojewódzki_Kuba


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>