www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wojciechowska zostawi dziecko?

?wi?ta sp?dzi na Antarktydzie

Rozmawia?am z psychologiem rodzinnym i powiedzia?, ?e ten moment b?dzie najlepszy na wyjazd, najmniej bolesny dla Marysi. Jestem przekonana, ?e lepiej to zniesie ni? ja. Ona zostaje w?ród kochaj?cych j? ludzi.

Nie wiem, jak znios? t? ?wi?teczn? roz??k? z rodzin?, obawiam si?, ?e b?dzie mi bardzo ci??ko, mo?e si? zdarzy?, ?e po trzech dniach rozsypi? si? jak domek z kart – mówi z przej?ciem Martyna” – donosi SE.

Jej córka ma dopiero 8 miesi?cy. Pewnie ?al Martynie opu?ci? j? nawet na krótki czas. Ale wida? w sercu oprócz matczynej mi?o?ci, nut? gra te? pasja podró?nicza.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>