www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wojciechowska samotna?

Martyna musi sama opiekowa? si? córk?

Urodzi?a córeczk? Marysi?, której ojcem jest nurek, Jerzy B?aszczyk. Pocz?tkowo wydawa?o si?, ?e rodzice, którzy maj? podobne pasje i podej?cie do ?ycia, s? dla siebie stworzeni. Wspólnie opiekowali si? dzieckiem, chodzili na spacery i dzielili si? obowi?zkami.

Tymczasem sielanka szybko si? sko?czy?a. „Tatusiowi” szybko zacz??a doskwiera? stabilizacja i coraz cz??ciej je?dzi? do Egiptu nurkowa?. A Martyna zostawa?a sama z dzieckiem.W?a?ciwie nie s? ju? razem. Szkoda, bo oni do siebie pasuj?. Maj? podobne podej?cie do ?ycia. I odwag?. Ale ?lubu ju? na pewno nie wezm? – twierdzi w rozmowie z „Na ?ywo” przyjaciel pary. ” – donosi Super Express.

No có?, ?ycie p?ata ró?ne niespodzianki. Oby takich jak najmniej.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>