www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

W?odarczyk wraca do pracy!

Aktorka postanowi?a zako?czy? okres „postoju”.

Po zako?czeniu Jak oni ?piewaj?, o Agnieszce W?odarczyk nie mówi?o si?, nie pisa?o. Jakby zapad?a si? pod ziemi?! Mo?e chcia?a zafundowa? sobie d?u?szy urlop, przecie? intensywne treningi do cotygodniowych pojedynków w Jak oni ?piewaj?, wymaga?y wielu przygotowa?. Teraz W?odarczyk wraca do pracy na dobre.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>