www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

W?odarczyk ucieka do Hiszpanii!

Moda na emigracj? dociera w coraz wy?sze kr?gi. Tym razem za chlebem wyrusza Agnieszka W?odarczyk.

M?oda i pi?kna aktorka, a od niedawna równie? piosenkarka chce opu?ci? nasz kraj i szuka? szcz??cia w Barcelonie. Pomimo pewnych sukcesów jak cho?by zwyci?stwo w „Jak oni ?piewaj?” czy te? fina? „Gwiazdy ta?cz? na lodzie” Agnieszka nie mo?e rozwin?? skrzyde?. Nagra?a p?ytk?, która niestety rynku nie podbi?a, pomimo po?wi?ce? nie jest dostrzegana. Frustracja tym stanem rzutuje na coraz bardziej realn? ch?? emigracji.

Jej narzeczony, Jakub Si?ko chce wyjecha? do stolicy Katalonii gdzie mieszka i pracuje ju? jego siostra. Usilnie namawia Agnieszk? do decyzji o wyje?dzie ( Fakt ). Pomys? mo?e i nie zgorszy z tym, ?e przy obecnie narastaj?cym ogólnym kryzysie raczej ma?o realne by kto? zapewni? jej co? wi?cej ponad drobne epizody i podrz?dne rólki.

Ale wycieczka jak najbardziej urocza, jest si? gdzie opali?. No i Hiszpanie!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>