www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

W?odarczyk nosi ?on? na r?kach!

W tym zwi?zku zdecydowanie panuje wiosenna pora.

Na gali Viva Comet 2010, bokser, Krzysztof „Diablo” W?odarczyk pojawi? si? w towarzystwie swojej ?ony Ma?gosi. Mo?e ich obecno?? nie wzbudzi?aby wi?kszego zainteresowania, gdyby nie to, ?e sportowiec w pewnym momencie wzi?? ?on? na r?ce …

W?odarczyk_Krzysztof_Diablo

Cho? w pa?dzierniku 2008 roku, gdy Diablo bra? udzia? w Ta?cu z gwiazdami plotkowano, ?e jego ?ona jest zazdrosna o taneczn? partnerk?, Agnieszk? Pomorsk?, wida?, ?e temu ma??e?stwu ?aden kryzys nie grozi.

zobacz: ?ona Diablo cieszy si? jego pora?k?!

W?odarczyk_Krzysztof_Diablo

W?odarczyk_Krzysztof_Diablo_Pomorska_Agnieszka

W?odarczyk_Krzysztof_Diablo_zona


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>