www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

W?odarczyk ma tyle kasy, ?e nie musi pracowa?!

Ci??ka praca pop?aca!? To zale?y – znajd? si? tacy, którzy powiedz?, ?e aktorstwo to najl?ejszy zawód ?wiata.

Ale ci??aru bycia aktorem zg??bia? nie b?dziemy. Wszak ka?dy zawód ma przecie? swoje ciemniejsze i ja?niejsze strony. Czy ci??ka to praca, praca aktora? Tego nie wiadomo, ale pewne jest to, ?e ten zawód nale?y do najlepiej op?acalnych na ?wiecie. O rekordowych zarobkach gwiazd ka?dego dnia rozpisuj? si? gazety na ca?ym globie. Mo?na im zazdro?ci?, ale warto te? podziwia? – Jakkolwiek, ale dzi?ki talentowi, sprytowi, a nierzadko i urodzie aktorki i aktorzy ?wiata w tym i Polsce zarabiaj? krocie. Maj?c zapewnione bezpiecze?stwo finansowe, mog? pozwoli? sobie na b?ogi spokój i lenistwo…

W?odarczyk_Marek

I w?a?nie o tym marzy, a nawet zamierza wprowadzi? w ?ycie, aktor Marek W?odarczyk.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>