www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

W?odarczyk, jakiej nie znacie!

Agnieszka pod silnym wp?ywem swojego ch?opaka?

Pan Jakub chce, by jego ukochana zupe?nie zrezygnowa?a z… aktorstwa!
Pani Agnieszka mia?aby zajmowa? si? wy??cznie ?piewaniem. Dlaczego? Bo to przynosi znacznie wi?ksze zyski” – donosi ?WIAT&LUDZIE.

Podobno ta sytuacja Agnieszce zupe?nie odpowiada, a jej znajomi narzekaj?, ?e bardzo si? zmieni?a.

Ciekawe jakie zyski przyniós? jej udzia? w „Gwiazdy ta?cz? na lodzie”. Skoro wybiera tylko najlepsze propozycje …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>