www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

W?odarczyk dementuje plotki na swój temat!

Agnieszka ucina wszelkie podejrzenia i spekulacje

Ka?da plotka ma w sobie ziarno prawdy – tak mówi stare polskie powiedzenie. Jednak Agnieszka kategorycznie zaprzecza, jakoby:

w najbli?szym czasie mia?a wyemigrowa? do Hiszpanii

planowa?a ?lub ze swoim d?ugoletnim partnerem Jakubem Si?ko

mia?a konflikt ze swoj? w?asn? matk?

Trudno nam jest skomentowa? to dementi, dlatego komentarz do tego o?wiadczenia aktorki wystawcie sami.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>