www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wkrótce wyrok w sprawie szanta?u Górniak!

Kto pójdzie siedzie?, za kompromituj?ce zdj?cia Edyty z m?odo?ci?

Dwa lata wi?zienia za szanta?owanie Edyty Górniak (37 l.)? Takiej kary domaga si? prokurator dla dwóch m??czyzn z Opola, którzy grozili publikacj? kompromituj?cych piosenkark? zdj?? z jej m?odo?ci.” (SE)

Górniak_Edyta

Jaki? czas temu dwaj szanta?y?ci zostali uj?ci dzi?ki dzia?aniom s?awetnego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Teraz czekaj? na wyrok s?du w tej sprawie.

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

Bior?c pod uwag?, jak bardzo w tamtym czasie m?? Edyty Darek Krupa chroni? j? i walczy? o nieujawnienie tych zdj??, zastanawiamy si?, co takiego Edyta mia?a do ukrycia, skoro szanta?y?ci liczyli sobie za zdj?cia nawet 200 tysi?cy z?otych, a ca?a sprawa sko?czy?a si? akcj? policji?

Górniak_Edyta

Pewnie Górniak ba?a si? skandalu …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>