www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewskim posz?o o dzieci?

Czy kryzys w ma??e?stwie Ani i Micha?a Wi?niewskich to prawda?

Nie mamy z Ani? ?adnych problemów! Jeszcze nigdy nie by?o tak dobrze w naszym ma??e?stwie – zapewnia Micha? w rozmowie z Faktem.

Jednak do dalszego potomstwa ju? nie jest tak entuzjastycznie nastawiony. – Mam czwórk? wspania?ych dzieciaków, one mi w zupe?no?ci wystarczaj? – twierdzi wokalista, maj?c na my?li Xaviera (6 l.) i Fabienne (5 l.) z ma??e?stwa z Mandaryn? (30 l.) oraz Etiennette (2 l.) i Vivienne Vienn? (8 mies.) z obecnego zwi?zku.” – donosi Fakt.

Jemu wystarczaj?, ale czy Ani te?? A mo?e b?dzie chcia?a mie? wi?cej dzieci z Micha?em ni? Mandaryna?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>