www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski zarobi na Polonii

Za rok Micha? b?dzie koncertowa? w Stanach Zjednoczonych

Mamy dobr? wiadomo?? dla naszej kochanej Polonii. Ustalili?my ju? przysz?oroczne terminy koncertów za wielk? wod?. Ju? dzi? mówimy Wam: do zobaczenia! – pisze Micha? na oficjalnej stronie internetowej.” – podaje Fakt.

Polonia si? cieszy, my te?. Niech jedzie i tam te? po?piewa …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>