www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski traci trzeci? ?on??

A mia?o by? tak pi?knie!

Tylko je?li w zwi?zku dwojga znanych ludzi pojawia si? problem finansowy i wygórowane ambicje, zaczyna si? domowe piek?o …

Zmieni?a si?. Od kiedy zosta?a matk?, stara si? wprowadzi? w tym niezorganizowanym domu rz?dy twardej r?ki. Stawia granice, ustala zasady i skrupulatnie liczy pieni?dze” – czytamy o ?onie Micha?a, Ani w Imperium TV.

Z doniesie? jego znajomych wynika, ?e Micha? ma kolejny raz problem z zawodowymi ambicjami swojej ?ony – Ania chce rozwija? swoj? karier? muzyczn?. Do tego Wi?niewski tonie w d?ugach, a ona stara si? kontrolowa? wydatki.

Ciekawe jak tym razem zako?cz? si? rodzinne potyczki pa?stwa Wi?niewskich, rozwodem?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>