www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski tonie w d?ugach

Micha? Wi?niewski ostatnio sprzeda? swój klub Extravaganza, teraz przysz?a kolej na dom

Ma kilkaset tysi?cy d?ugów. Ci?gn? si? za nim niezap?acone podatki, leasing na dwa samochody, no i mnóstwo innych rzeczy, których nie sp?aci? . – Odk?d pami?tam, zawsze mia? lekki stosunek do pieni?dzy” – donosi tygodnik ?wiat & Ludzie

Tak, wi?c, je?li kto? ma ponad 4 miliony z?otych (tyle Micha? chce za dom), mo?e stan?? w kolejce ch?tnych, je?li taka w ogóle jest.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>