www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski straci? 2,5 miliona!

Micha? mia? pecha do wspólnika. Czy grozi mu bankructwo?

O tym, ?e Micha? Wi?niewski pieni?dze potrafi zrobi? na prawie wszystkim, przekona? si? ju? chyba ka?dy.

Dobrze pami?tamy, reality show z udzia?em jego rodziny „Jestem, jaki jestem”. Micha? potrafi zarobi? na ubezpieczeniach, na w?asnym wizerunku,

i na grze w pokera

nie mówi?c ju? o jego artystycznej twórczo?ci, dzia?alno?ci zespo?u „Ich Troje”. Jednym zdaniem nie ma w showbiznesie lepszego speca od szybkiej i owocnej kariery.

Ale pewna inwestycja nie wysz?a Micha?owi na dobre. Razem ze wspólnikiem zainwestowa? w klub, niestety ten krok okaza? si? katastrofalny w skutkach. Wspólnik okaza? si? by? nieuczciwym cz?owiekiem, klub nie by? popularny i na ca?ym tym biznesie Micha? straci? nie tylko sporo nerwów ale i kas? …

ca?e 2,5 miliona!

Mimo takiej kwoty „w plecy” Wi?nia nie narzeka, na kondycj? finansow? ...

Mo?e przy obracaniu takimi kwotami wra?enie robi? tylko te cyfry które maj? wi?cej ni? 6 zer?


Wpisz komentarz

 1. 17 kwietnia 2009 13:13

 2. 20 sierpnia 2009 03:52

  haunted:

  Moi drodzy mam spraw? do Mandaryny któr? nie mog? tu opisa? bo to jest sprawa indywidualna
  Mam na imi? Anna Buksa i jak kto? by widzia? Mandaryn? to prosz? jej powiedzie?!
  bo wsz?dzie szuka?am kontaktu z ni? Tak wi?c jak kto? si? wybiera na to spotkanie w Krakowie i jej o tym powie to b?de bardzo wdzi?czna

  DZI?KUJE!

  PS;albo jak kto? kontaktuje si? i widzi Z Wi?ni? to bardzo t? osob? ?eby mu o tym powiedzia?a ?eby jako? si? ze mn? skontaktowa? bo :CHCE GO POZNA? LEPIEJ I Z NIM POROZMAWIA? .B?d? wdzi?czna bo obecnie jestem w Ameryce wi?c mo?e przyjad? do Polski na wakacje

Podobne posty:

/* */?>