www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski straci fanów w USA!?

Jest takie stare przys?owie, Jak sobie po?cielisz, tak si? wy?pisz.

Mo?e gwiazda zespo?u Ich Troje, Micha? Wi?niewski go nie zna? To by t?umaczy?o, cho? tylko w pewnym sensie zachowanie grupy podczas wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Jak donosi ?ycie na gor?co, Wi?niewski odwo?a? koncert w San Diego w dniu, w którym mia? si? odby?. To chyba niezrozumia?e, bo przecie? sytuacja finansowa Micha?a Wi?niewskiego nie jest stabilna. Tyle doniesie? o jego k?opotach finansowych.

Wi?niewski_Micha?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>