www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski krytykuje udzia? ?ony w „Tylko nas dwoje”!

Chyba akurat z tej strony Ania nie mog?a si? spodziewa? takiej jazdy? Czy mo?e jednak?

„Ale to ju? by?o …”

Pami?tacie, jak wylewnie Micha? krytykowa? swoj? by?? ?on? Mart? Wi?niewsk? „Mandaryn?” i nie wspiera? jej w karierze wokalnej? Historia zatoczy?a ko?o. Teraz, Wi?niewski krytykuje swoj? obecn? ?on?, Ani?. ?onie gwiazdora dosta?o si? za udzia? w Tylko nas dwoje, gdzie Ania by?a nauczycielem i ?piewaj?c? partnerk? Mariusza Pudzianowskiego. Warto zaznaczy?, ?e doszli razem, a? do fina?u.

Oto co cytuje Super Express z bloga Wi?niewskiego.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>