www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski jest super?

Sami oce?cie


Na Sylwestra nigdzie nie zagra, dlaczego?

Mam gdzie? to, ?e tego dnia mog? du?o zarobi?. W tym roku odmówili?my, cho? jedno z miast za koncert Ich Troje chcia?o zap?aci? 100 tysi?cy.

Macham r?k? na te pieni?dze, wol? by? z rodzin? – dodaje gwiazdor.

Pomimo ?e gwiazda czerwonow?osego piosenkarza nieco przygas?a i nie ma ju? tylu propozycji koncertów co kiedy?, Micha? nie jest osob?, która dla pieni?dzy zrobi wszystko. A na pewno nie zrezygnuje z czasu, który mo?e sp?dzi? z bliskimi.

Sylwester to nie jest czas na zarabianie, cho? rozumiem innych, którzy wtedy graj?, to ich wybór – t?umaczy muzyk” – podaje Fakt.

Mamy kilka uwag, do tej pie?ni pochwalnej na temat Micha?a..

Jeszcze nie tak dawno, ca?e swoje ?ycie i rodzin? wystawi? na sprzeda? bior?c udzia? w reality show, du?o koncertowa?, fascynuje si? pokerem i zarabia na nim,

reklamowa? jedn? z sieci sklepowych, wprowadzi? na rynek w?asn? mark? odzie?ow? i bra? udzia? w wielu programach rozrywkowych.

Czy to wszystko robi? i robi za darmo?

No to chocia? ten jeden raz „machnie r?k? na pieni?dze”. Te? powód do pochwa?y …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>