www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski i Mandaryna – zakopali topór wojenny!?

Teraz maj? dobre stosunki.

O poprawie w relacji na linii Micha? Wi?niewski i jego by?a, druga ?ona Marta Wi?niewska Mandaryna, donosi ?ycie na gor?co. Podobno Marta dzia?a na Micha?a wr?cz koj?co …


Mandaryna nie rezygnuje z kontaktów zawodowych z by?ym m??em, bo wie, ?e je?li Micha? czuje si? potrzebny, natychmiast mija mu depresja. Ostatnio s? w bardzo dobrych relacjach. Spokojnie rozmawiaj? o dzieciach i swoich rado?ciach i smutkachczytamy w tygodniku.

Wi?niewska_Marta

Wi?niewska_Marta_Wi?niewski_Micha?

Jako para nie mogli doj?? do porozumienia. Jako byli ju? ma??onkowie znajduj? wspólny j?zyk. Ciekawe, jak na to ocieplenie stosunków Micha?a i Marty zareaguje trzecia, obecna ?ona Micha?a, Ania …

Wi?niewski_Micha?

Wi?niewska_Ania_Wi?niewski_Micha?

Wi?niewska_Ania


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>