www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wi?niewski i jego „sukces”

Raczej w?tpliwy sukces …?

Micha? Wi?niewski chyba osiad? na laurach. Zamiast zaj?? si? intensywn? prac? nad kolejn? p?yt? zespo?u „Ich troje” woli wywn?trza? si? na swoim blogu i … gra? w pokera.

Jak donosi Fakt wzi?? nawet udzia? w mi?dzynarodowych zawodach pokera w Budapeszcie. Z Polski by?o 8 reprezentantów, z czego Wi?niewski okaza? si? by? najlepszy. Jednak w ostatecznym rankingu po?ród 350 uczestników z ca?ego ?wiata zaj?? 55 miejsce.

Chyba nie mo?emy si? zdecydowa? czy to zadowalaj?cy wynik…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>