www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wij?ca Doda?

Niczym spr??yna wygina?a si? i pr??y?a na widok …

Swoich rodziców …

„Piosenkarka wi?a si? ostatnio na schodach jednego z domów na warszawskim Mokotowie. W dodatku pod os?on? nocy. Dorota wygl?da?a na bardzo szcz??liw? i radosn?. Patrz?c na jej seksowne kszta?ty i ruchy cia?a, nie ma w?tpliwo?ci, ?e piosenkarka jest w swoim ?ywiole.

Jak si? jednak okazuje, Doda nie zrobi?a tego pokazu dla adoratora lub fana. By? to wyraz jej wielkiej rado?ci, ?e przyjechali do niej jej ukochani rodzice!” – podaje Super Express.

Wyraz rado?ci? A mo?e po prostu zwyk?y lans?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>