www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wiemy, czemu Dody nie by?o na Telekamerach!!!

A wszystko przez faceta!

Wszyscy z napi?ciem oczekiwali tegorocznych Telekamer. Nie tylko z uwagi na rozdanie nagród, ale z my?l? o mo?e jakim? ma?ym skandaliku ...

Z tamtego roku pami?tamy s?ynn? afer? majtkow? Dody, teraz jednak królowa nie raczy?a si? pojawi? na gali, o czym wcze?niej poinformowa?a wszystkich. Powodem jej nieobecno?ci mia?y by? pilne sprawy s?u?bowe, wcze?niej ju? zaplanowane.

Po kilku dniach od rozdania Telekamer, okaza?o si?, ?e te wa?ne sprawy Dody to wyjazd do Pary?a razem z ukochanym Rados?awem Majdanem.

Ale to nie koniec tej zawi?ej historii. Czemu Doda pojecha?a z Radkiem do Pary?a?

„W ostatni pi?tek Doda i Radek Majdan wyjechali razem na kilka dni do francuskiej stolicy. Ale nie by? to romantyczny wypad do miasta zakochanych. Jak si? dowiedzia? Fakt, pi?karz pojecha? tam za?atwia? swoje interesy. Poniewa? w wieku Radka ju? raczej nie odnosi si? sukcesów na boisku, bramkarz przekwalifikowa? si? na modela i pracuje dla agencji Magmodels. A nad Sekwan? wyruszy?, by podpisa? kontrakt z inn? agencj?.

Gdy tylko Doda dowiedzia?a si?, ?e Radek wyl?duje w towarzystwie pe?nym pi?knych modelek, natychmiast spakowa?a walizk? i postanowi?a ruszy? razem z nim.” (Fakt)

To ?a?osne, ?e tak bardzo pilnuje swojego rozgrzeszonego pono? z b??dów ukochanego? Czy?by teraz Dorota mia?a pilnowa? Radzia na ka?dym kroku?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>