www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wielkie szcz??cie Cichopków!

W ?yciu Kasi Cichopek i jej m??a Marcina Hakiela wraz z narodzinami synka nasta? czas wielkich zmian. Jak m?odzi rodzice radz? sobie z t? now?, nieznan? sytuacj??

Przypominamy, ?e Kasia urodzi?a synka w ?rod? 8 lipca. Jak g?osz? wie?ci, maluszek nie dostanie na imi? Stefan, jak spekulowano wcze?niej, tylko Adam. Ca?a rodzinka jest ju? razem w domu i zaczyna poznawa? nowe obszary.

Cichopek_Kasia_Hakiel_Marcin

Bulwarówka spotka?a Hakiela na zakupach i ko?cowym kompletowaniu wyprawki. Pono? radzi? sobie ca?kiem dobrze, jak na tat? debiutanta. Ale prawd? mówi?c mia? silne wsparcie, bo w zakupach dla Adasia pomaga?a mu jego mama, a te?ciowa Kasi.

Dobrze, ?e m?ode gwiazdy mog? liczy? na pomoc dziadków. Wielkiego szcz??cia, jakim jest ich Ada?, serdecznie i raz jeszcze gratulujemy!

Cichopek_Kasia_Hakiel_Marcin


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>