www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wielki triumf Magdaleny Boczarskiej!

Tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pozostanie dla aktorki pami?tny.

To by?a 35 edycja FPFF, edycja wyj?tkowa. Ale dla Magdaleny Boczarskiej pozostanie jeszcze bardziej niezwyk?a, bo w?a?nie podczas jego trwania aktorka zosta?a szczególnie wyró?niona.

Film, w którym zagra?a, Ró?yczka otrzyma? najwa?niejsz? nagrod? tego festiwalu „Z?ote Lwy”, a sama Boczarska zosta?a okrzykni?ta mianem Najlepszej Aktorki Roku!

Przypominamy film Ró?yczka, w którym Boczarska zagra?a u boku Roberta Wi?ckiewicza i Andrzej Seweryna to historia niebezpiecznego trójk?ta mi?osnego.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>