www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wielki powrót Chyry!

Tym razem nie chodzi o jego imprezowe ?ycie i zabawy z dwoma dziewczynami na raz …

Andrzej Chyra, ostatnio jakby zapomniany przez re?yserów i widzów, wraca na ekran i to w sposób wyj?tkowo spektakularny! Oto scenami z Afganistanu, inscenizowanymi na Stadionie Dziesi?ciolecia, rozpocz??y si? zdj?cia do filmu „Trick” w re?yserii Jana Hrynika.

Adamczyk_Piotr

Na planie obok Andrzeja Chyry wyst?pi? Piotr Adamczyk,  Marian Dzi?dziel, Henryk Talar, ?ukasz Simlat, Agnieszka Warchulska oraz Redbad Klynstra.

Warchulska_Agnieszka

„Trick” to filmowa opowie??  o ucieczce z wi?zienia dwóch inteligentów odsiaduj?cych wysokie wyroki – utalentowanego fa?szerza studolarówek oraz jego wspó?towarzysza z celi, starszego „profesora”.


Uwik?ani w rz?dowe dzia?ania przest?pcy postanawiaj? zagra? vabank…
Scenariusz autorstwa debiutanta Micha?a Zab?ockiego zapowiada zaskakuj?c? intryg?, celne puenty i dobr?, inteligentn? rozrywk? w najlepszym stylu. A je?li dodamy do tego tak gwiazdorsk? obsad?, to ju? zapowiada si? na niemal pewny przebój kinowy.

Chyra_Andrzej


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>