www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wielkanocna kurka Karolaka!

Podczas sobotniego show Tylko nas dwoje, cz?onek jury, Tomasz Karolak, bawi? si? kurk? „Bo?enk?”.

Aktor by? najwyra?niej w ?wi?tecznym nastroju. ?ó?ta kurka „Bo?enka” urozmaica?a mu czas programu, a przy okazji i nam. Zastanawiamy si? tylko, dlaczego Tomek wpad? na pomys? zabrania kurki – zabawki zak?adanej na palec? Na patyczku nie by?o? Przyznacie jednak, ?e zabawa to wyborna….

Karolak_Tomasz

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>