www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wieczorkowski pokaza? klas?!

Poznajecie tego gwiazdora?

Wprawne oko ?atwo zgadnie, ?e ten m??czyzna z brod? to bo?yszcze kobiet, aktor Jan Wieczorkowski. Ale tego wieczoru, na gali wr?czania Telekamer, aktor najwyra?niej nie mia? ochoty na prezentowanie swojej bujnej brody. Jak napisa? Super Express, po tym, jak zauwa?y?, ?e jest fotografowany, dziwnie rozprostowa? ?rodkowy palec u swojej d?oni. Jan ma prawdziw? klas?! Broda i ten, jak?e pikantny znak, ?wiadczy? mog? o tym, ?e Wieczorkowski zbli?a si? do bardzo dojrza?ego wieku. Za dwa lata sko?czy przecie? 40 wiosen.


Zobacz Janka Wieczorkowskiego bez brody!

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>