www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wieczorkowski nie nadaje si? na m??a?!

Jan Wieczorkowski jak mo?e stara si? „nie nadawa?” na przysz?ego m??a i g?ow? rodziny!

Niestety osnu? si? z?? s?aw? wiecznego dziecka i playboya. Do tego dochodz? równie? przygody z u?ywkami i skandale. Mo?e nie by?o by to a? tak gorsz?ce gdyby nie fakt, ?e jest przysz?ym ojcem!

Jego partnerka, Ula Karczmarczyk jest w ci??y i jest to najprawdopodobniej g?ówny powód trwania tego zwi?zku. Pono? by?o ju? na tyle kiepsko, ?e mieli si? rozsta? ( SE ). Kwestia ewentualnego ?lubu jest, wi?c spor? zagadk?.

My?l?, ?e Ula nie zdecyduje si? teraz na taki krok, bo to decyzja na ca?e ?ycie, a oni znaj? si? raptem rok -wyjawi?a w „Twoim Imperium” jedna ze znajomych Uli.

Wszystko si? zmienia, raz na lepsze, raz na gorsze. U Janka gorsze ju? by?o, wi?c chyba czas na lepsze! By? mo?e narodziny potomka pozwol? odnale?? si? obecnemu, zagubionemu, przysz?emu tacie. Powodzenia.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>