www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Widawska zmieni?a fryzur?! Koniec z lokami!

Aktorka zaprezentowa?a nam swój nowy look. Widok tej burzy loków przechodzi do albumu z pami?tkowymi zdj?ciami!

Z pocz?tkiem roku Daria sp?dzi?a d?ugie tygodnie w szpitalu na leczeniu. Gdy z niego wysz?a mówi?a, ?e ju? wszystko dobrze z jej zdrowiem.

Widawska_Daria

Jednak na której? z imprez niepokój w?ród prasy wzbudzi?a chusta, któr? Daria mia?a na g?owie. Prezentowa?a si? w niej fantastycznie, cho? dawa?a obawy do przypuszcze?, ?e Widawska jeszcze ci?gle walczy z tajemnicz? chorob? …

Widawska_Daria

Teraz aktorka na Warsaw Fashion Street zaprezentowa?a swój nowy look, króciute?ko ?ci?te w?osy …

Widawska_Daria

Mamy obawy, ?e nie jest to tylko kaprys, co do zmiany wygl?du. Dlatego, je?li tak radykalne ?ci?cie w?osów wi??e si? z leczeniem, ?yczymy Darii sukcesu w walce i liczymy na jej szybki powrót do zdrowia!


Wpisz komentarz

  1. 29 czerwca 2009 22:35

    jooreck:

    no zmiana jest radykalna, jesli to walka z choroba to zycze szybkiego powrotu do zdrowia, Jooreck

  2. 11 sierpnia 2009 16:28

    zaq:

    ?licznie wygl?da. Podobaj? mi si? jej w?osy- i te krótkie i d?ugie. Pani Dario czy korzysta pani z pomocy http://www.handsomemen.pl ?

Podobne posty:

/* */?>