www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Widawska wysz?a na przepustk?!

Daria opu?ci?a szpital, ale to nie koniec jej koszmaru

Przypominamy, aktorka trafi?a do szpitala jeszcze pod koniec grudnia ubieg?ego roku z podejrzeniem sepsy! Na szcz??cie po wielu badaniach, a momentami i wyra?nej bezradno?ci lekarzy okaza?o si?, ?e to nie sepsa.

I tak Widawska w?drowa?a z jednego oddzia?u szpitalnego na drugi. W ko?cu trafi?a na stó? operacyjny i usuni?to jej woreczek ?ó?ciowy.

Teraz, jak donosi Fakt, Daria wysz?a ze szpitala na kilka dni przepustki, po to by poby? z najbli?szymi, m??em Micha?em Jarosi?skiem i ukochanym synkiem Iwo (7 mies).

Cho? wszyscy zastanawiaj? si? kiedy Daria wróci na plan „39i pó?”, tak naprawd? najwa?niejsze jest chyba tylko to, aby wróci?a do pe?nego zdrowia. Czego jej ?yczymy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>