www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Widawska wróci?a na plan „39 i pó?”

Daria w ko?cu pokona?a tajemnicz? chorob??

Trudno powiedzie?, czy Widawska jest ju? w pe?ni zdrowa. Jednak jak wida? nie zamierza na d?u?ej rezygnowa? z pracy zawodowej. Jak donosi fakt, aktorka ju? dzisiaj pojawi?a si? na planie serialu „39 i pó?”, po kilku miesi?cach przerwy…

Trzymamy kciuki, aby Daria nie musia?a ju? mie? tak d?ugich przerw w pracy z powodu k?opotów ze zdrowiem! No mo?e raczej z uwagi na nale?ny urlop ..


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>