www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Widawska opowiedzia?a o chorobie!

Daria uchyli?a r?bka tajemnicy!

„Mój stan by? bardzo powa?ny i tego nie ukrywam. Ale ksi?dza do mnie nie wzywano. Odk?d w grudniu trafi?am do szpitala, do marca, kiedy wysz?am do domu, lekarze nie postawili ?adnej diagnozy. Leczono tylko objawy, a nie przyczyn? mojej choroby. Do dzi? nie wiadomo, co mi jest” (Viva)

Jak przyznaje aktorka, na dzie? dzisiejszy badania wykazuj?, ?e jest zdrowa. Ale Daria obawia si?, ?e choroba mo?e powróci? nagle i j? zaskoczy?. Trudno si? jej dziwi?, skoro nawet lekarze nie wiedz? ostatecznie co by?a przyczyn? jej gwa?townego pogorszenia stanu zdrowia.

Mamy nadziej?, ?e jednak nie wydarzy si? ju? nic podobnego i ?yczymy wi?cej optymizmu!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>