www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Widawska obstawia wy?cigi konne!?

Daria znalaz?a now? form? dorobku?


Chyba raczej now? pasj?, bo, jak opisuje Fakt, Daria …

Najpierw z wypiekami na twarzy gwiazda podesz?a do okienka, by obstawi? pieni?dze na wytypowanego przez siebie konia. Po czym zasiad?a na trybunach i g?o?no dopingowa?a swojego faworyta. Wtórowa? jej oczywi?cie równie rozentuzjazmowany m??.

Szcz??cie aktorce sprzyja?o, bo z zako?czonych wy?cigów wysz?a z m??em zadowolona.

Widawska_Daria_z_m??em

Miejmy nadziej?, ?e Widawska zdaje sobie spraw? z niebezpiecze?stw, jakie niesie za sob? hazard…

Widawska_Daria

Widawska_Daria


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>