www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wiadomo, kiedy b?dzie ksi??ka Dody!

To nie wakacyjny ?art. Mo?e ju? nie pami?tacie, jak Dorota Rabczewska zapowiedzia?a, ?e jej ksi??ka b?dzie hitem?

Mia?a by? gotowa na pocz?tku tego roku. Niestety mamy ju? drugie pó?rocze, a ksi??ki nie ma. Menad?erka Dody oczywi?cie dyplomatycznie wyt?umaczy?a to „ma?e” opó?nienie …

Doda_Rabczewska_Dorota_Sablewska_Maja

W Polsce bardzo ci??ko jest znale?? odpowiedniego cz?owieka oraz odpowiednie wydawnictwo. Chcemy, aby by?o to zrobione na jak najwy?szym poziomie. ?eby ksi??ka nie trafi?a za chwil? do koszy z przecenami w empikach” (SE)

Rozumiemy, ?e tak naprawd? Doda jest ostatnio zbyt zaj?ta by zaj?? si? PISANIEM KSI??KI.

Darski_Adam_Nergal

Ale jest jeszcze jedna informacja, ju? teraz wiadomo, ?e ksi??ka nie b?dzie tania. Oczywi?cie Sablewska poda?a kolejny termin ukazania si? ksi??ki, – pocz?tek przysz?ego roku.

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>