www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wiadomo, czemu Rosati odpad?a z ta?ca!

Jak dobrze, ?e Weronika, nas o?wieci?a!


M?oda aktorka mia?a niewyra?na min?, gdy odpada?a z programu. Wida? liczy?a, ?e jednak, jak kiedy? mówi?a, b?dzie mog?a pokaza? widzom, jaka jest naprawd?. Zaskarbi? sobie ich sympati?.

Rosati_Weronika

Rosati_Weronika

Rosati_Weronika

Niestety nie uda?o si?. Nikt ju? nie chcia? ogl?da? d?u?ej Weroniki m?cz?cej si? na parkiecie Ta?ca z gwiazdami. Sms – ów by?o za ma?o, aby gwiazda mog?a przej?? do nast?pnego odcinka.

Rosati_Weronika_Hulboj_Krzysztof

Rosati_Weronika_Hulboj_Krzysztof

Ale Weronika to twarda babka. Nie za?amuje si? szybko. Ju? sobie wyt?umaczy?a, dlaczego to w?a?nie ona odpad?a w ta niedziel?  z tanecznego show …

Przyczyna jest prosta. Nie mog? trenowa? sze?? dni w tygodniu, jak reszta uczestników, bo przez trzy dni jestem w Krakowie na planie nowego serialu „Po prostu Majka” – czytamy w SE.

Có?, nie chcemy nikomu robi? przykro?ci. Ale …, w tym programie ju? nie raz bywa?o, ?e nie najlepiej ta?cz?ce gwiazdy dochodzi?y nawet do fina?u – bo publiczno?? za nimi przepada?a.

Rosati_Weronika

Rosati_Weronika_Hulboj_Krzysztof


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>