www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wiadomo, czemu Górniak nie wyst?pi w „Ta?cu z gwiazdami”!!!

Czy?by Edyt? przeros?a formu?a programu?

Intensywne treningi i s?uchanie wskazówek, ba, nawet wykonywanie dyspozycji tanecznego partnera, to dla niejednej gwiazdy nie jest ?aden problem. Ale nie dla Edyty Górniak. Widocznie GWIAZDA tak du?ego formatu nie mo?e bra? udzia?u w takim show.

Górniak_Edyta

Jak dowiadujemy si? z tygodnika Na ?ywo, Górniak mia?a ta?czy? w parze z Rafa?em Maserakiem. By?a nawet na pierwszym treningu.

Edyta ci?gle podwa?a?a zdanie Rafa?a. Nic jej si? nie podoba?o, kroki uznawa?a za ?mieszne – czytamy.

Górniak_Edyta

Pono? kilka godzin po zako?czonym treningu zadzwoni?a do producentów i zrezygnowa?a z udzia?u w programie. Zako?czenie wbrew pozorom szcz??liwe. Inaczej czeka?oby nas cotygodniowe show, emocjonalnych przedstawie? Edyty, a przecie? to show taneczne, a nie, jaka?  szopka.

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>