www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Weso?owski zapomina si? …

… i parkuje gdzie b?d?.

„Jest m?ody, s?awny, a o jego wzgl?dy zabiega liczne grono fanek. Ale to nie oznacza, ?e nie obowi?zuj? go przepisy ruchu drogowego.

Tymczasem przedwczoraj Weso?owski zostawi? swoje srebrne autko niemal?e na ?rodku jednego ze sto?ecznych rond, na tak zwanej wysepce. Ma?o tego, nie zachowa? tak?e bezpiecznej odleg?o?ci przed przej?ciem, przez co jaki? pieszy móg? nie zauwa?y? innego jad?cego pojazdu i wej?? prosto pod ko?a. W ten sposób serialowy aktor za jednym zamachem utrudni? jazd? innym kierowcom i uprzykrzy? ?ycie pieszym.” – podaje Fakt.

Niestety dla Kuby, w takich sytuacjach nawet dla takiej gwiazdy, jak on, s?u?by miejskie nie przewiduj? ?adnych okoliczno?ci ?agodz?cych, o czym przekona? si? znajduj?c za wycieraczk? mandat.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>