www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Weso?owski przeprosi? Ksi??kiewicz za porzucenie bez s?owa!

Dopiero teraz wychodz? na ?wiat?o dzienne przykre kulisy rozstania Kuby Weso?owskiego z aktork? Weronik? Ksi??kiewicz.

Jak wiecie Kuba od pewnego czasu spotyka si? z dziennikarka Agnieszk? Szczurek. Jak pisa?a niedawno prasa aktor spowa?nia? i okres m?odzie?czych szale?stw ma ju? za sob?. Nie bawi go ju? nawet ?ycie klubowe. Ale kiedy? by?o przecie? inaczej. Jeszcze kilka lat temu Weso?owski by? zwi?zany z aktork? Weronik? Ksi??kiewicz, jednak ich zwi?zek d?ugo nie przetrwa?. Niewiele te? by?o wiadomo o powodach rozstania pary. Teraz kolorowa prasa dotar?a do informacji, ?e Weso?owski wtedy, porzuci? Weronik? bez s?owa wyja?nienia.


1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>